25 LAT POZNAŃSKIEGO CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEGO
afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
Okolicznościowy folder
25 LAT PCSS
Prezentacja podczas jubileuszowej konferencji
z okazji 25-lecia PCSS (05.12.2018r.)
Prezentacja podczas jubileuszowej konferencji
z okazji 15-lecia sieci PIONIER (06.12.2018r.)
Okolicznościowy folder
15 LAT PIONIER
SPONSORZY
PLATINUM
SILVER
BRONZE